logo stop
logo stop
kontakt
adres: Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
sekretariat tel/fax:+48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Aktualne szkolenia otwarte

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Do Kierownictw wszystkich odlewni działających w Polsce

Opublikował: Stowarzyszenie Odlewników dnia 26-01-2015 o godz.21:47

W ciągu czterech miesięcy br. sygnalizowane są przez kierownictwa odlewni znaczne (sięgające 40%) zwyżki cen podstawowych materiałów dla odlewnictwa (złomy, surówki, koks, itp.). Drożeje równocześnie energia elektryczna, gaz, woda, paliwa płynne. Zwyżki cen surowców dotyczą równocześnie rynków państw UE oraz naszych najbliższych sąsiadów (Słowacja, Czechy). Mówiono o tym na corocznym zebraniu Środkowo Europejskiego Porozumienia Stowarzyszeń Odlewniczych MEGI, które odbyło się 2 kwietnia br. w Austrii. Szacuje się, że w Polsce ceny surowców w okresie od 1.01.2008 do 10.05.2008 wzrosły około 500 zł na tonie odlewu. Sytuacja ta, naszym zdaniem wymaga podjęcia działań, które zabezpieczyłyby możliwości funkcjonowania jak największej ilości odlewni bez ponoszenia niezawinionych strat. W państwach UE w przypadku niezależnych od producentów podwyżek cen surowców, energii, paliw itp. stosuje się uznane przez odbiorców (kupców) korekty, podwyższające uzgodnione w realizowanych umowach z producentami produktów ( w tym przypadku odlewów) ceny.
Sugerujemy więc aby odlewnie samodzielnie, możliwie natychmiast podjęły stosowne działania ze swoimi odbiorcami i skorygowały dotychczasowe ceny o wynikający z faktycznego wzrostu cen surowców, paliw i energii itp. wskaźnik. Działanie takie uchroni większość odlewni od powiększania niezawinionych strat.
Ryszard Kielczyk
vice-prezes STOP

CENTRUM POLSKIEGO ODLEWNICTWA

Reklamy