contact
address: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
phone/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

A member of the World Foundry Organization

Member of the Federation of Scientific and Technical Associations NOT
About Company Catalog

BRUKER Polska Sp. z o.o.

Phone
Tel.: +48 (61) 868 90 08,
Fax: +48 (61) 868 90 96
E-mail
bruker.polska@bruker.com
Address
Budziszyńska 69,
60-179 Poznań