contact
address: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
phone/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

A member of the World Foundry Organization

Member of the Federation of Scientific and Technical Associations NOT
About Company Catalog

Constans-Termit Sp. z o.o.

Phone
Tel.: +48 (32) 642 48 42
E-mail
constanstermit@interia.pl
Address
Krzykawka,
Starowiejska 3,
32-329 Bolesław