contact
address: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
phone/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

A member of the World Foundry Organization

Member of the Federation of Scientific and Technical Associations NOT
About Company Catalog

HOSCH Techniki Transportowe Polska Sp. z o.o.

Phone
Tel./fax: +48 (71) 321 92 21
E-mail
hosch@hosch.pl
Address
Żmigrodzka 244,
51-131 Wrocław