contact
address: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
phone/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

A member of the World Foundry Organization

Member of the Federation of Scientific and Technical Associations NOT
About Company Catalog

Odlewnia Metali Nieżelaznych s.c.

Phone
Tel./fax: +48 (65) 545 25 46
E-mail
omnrawicz@wp.pl
Address
Sierakowo,
Spółdzielcza 11,
63-900 Rawicz