contact
address: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
phone/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

A member of the World Foundry Organization

Member of the Federation of Scientific and Technical Associations NOT
About Company Catalog

PETROFER Polska Sp. z o.o.

Phone
Tel.: + 48 (41) 346 80 50
E-mail
petrofer@petrofer.pl
Address
Składowa 1,
26-052 Nowiny