contact
address: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
phone/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

A member of the World Foundry Organization

Member of the Federation of Scientific and Technical Associations NOT
About Company Catalog

PIMET S. j . Maciej i Bartosz Popielawscy

Phone
Tel.: +48 (22) 723 42 05,
Fax: +48 (22) 723 42 06
E-mail
pimet@pimet.com.pl
Address
Krótka 5,
05-820 Piastów