kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
O Firmie Katalog

Metalpol Sp. z o.o. Węgierska Górka

Metalpol w swej aktualnej ofercie: posiada szeroką gamę wyrobów produkowanych z różnego rodzaju gatunków żeliwa klasy EN-GJL-200, 250, 300, HB 175, HB195, zgodnie z normą PN-EN 1561 oraz żeliwa klasy EN GJS-400-15, 400-18, 40018LT, 500-7, 600-3, 700-2, zgodnie z normą PN-EN 1563. Oferujemy szeroki asortyment odlewów znajdujących zastosowanie w przemyśle zarówno w kraju i zagranicą: motoryzacyjnym, górniczym, kolejowym, maszynowym, rolniczym, budowniczym i robotach publicznych. Produkujemy odlewy o wadze od 0,5 do 80 kg na liniach: LORAMENDI-VMM 6080D z pionowym podziałem i zmienną komorą formowania o gabarycie formy (mm) 650x 850 oraz na linii formierskiej BMD z poziomą płaszczyzną podziału o wymiarach płyty 840x740x2x250 mm.

Telefon
Tel.: +48 (33) 864 18 01,
Fax: +48 (33) 864 18 05
Email
metalpol@metalpol.com
Adres
Kolejowa 6,
34-350 Węgierska Górka