kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
O Firmie Katalog

Metimpex Sp. z o.o.

Wyłożenia ogniotrwałe dla wszystkich rodzajów pieców i urządzeń * torkretnice oraz urządzenia do inżekcji pyłów * wibratory pneumatyczne do pieców tyglowych * środki oddzielające, pomocnicze i pokrycia * śruty nierdzewne – Chronital, Grittal * śruty cięte: stalowy zaokrąglany, aluminiowy i cynkowy * śrut staliwny niskowęglowy * materiały uszczelniające i izolacyjne * odzież ochronna dla odlewników * koagulator żużla * drut do sferoidyzacji *automatyzacja i sterowanie procesem przygotowania masy formierskiej * piece indukcyjne, kadzie odlewnicze, serwis pieców indukcyjnych wszystkich producentów * systemy pomiaru grubości wymurówki w piecach odlewniczych * wozy załadowcze, kraty wstrząsowe, rynny wibracyjne.

Telefon
Tel.: + 48 (12) 266 73 74,
Fax: + 48 (12) 266 73 56
Email
sekretariat@metimpex.com.pl
Adres
Gromadzka 101,
30-719 Kraków