kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
O Firmie Katalog

Odlewnicza Izba Gospodarcza

Odlewnicza Izba Gospodarcza jest jedyną ogólnopolską, samorządową organizacją przemysłu odlewniczego. Dobrowolnymi członkami są przodujące odlewnie żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych oraz dostawcy i instytucje pracujące dla odlewnictwa. Izba reprezentuje przemysł przed władzami państwowymi, instytucjami samorządowymi oraz podobnymi organizacjami zagranicznymi. Izba opiniuje projekty aktów prawnych i uczestniczy w procesie legislacyjnym. Izba umożliwia nawiązywanie współpracy pomiędzy krajowymi odlewniami, dostawcami materiałów i usług dla przemysłu odlewniczego a ich partnerami krajowymi i zagranicznymi. Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz CAEF – The European Foundry Association.

Telefon
Tel./fax: +48 (12) 352 42 45
Email
biuro@oig.com.pl
Adres
Dukatów 8,
31-431 Kraków
Strona WWW
www.oig.com.pl