kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
O Firmie Katalog

Przegląd Odlewnictwa Foundry Review

Przegląd Odlewnictwa jest jedynym w Polsce czasopismem naukowo-technicznym zajmującym się problematyką odlewniczą. Wydawany jest od 1937 roku i ma zasięg międzynarodowy. Nakład czasopisma wynosi od 400–500 egz. i redystrybuowany jest do ponad 250 prenumeratorów, w tym głównie polskich zakładów odlewniczych, Członków Wspierających Stowarzyszenie oraz podczas wydarzeń odlewniczych – konferencji, targów branżowych krajowych i zagranicznych. Artykuły prezentowane są w kilku istotnych działach tj.: materiały, produkcja i technika, zarządzanie w odlewnictwie, ochrona środowiska, cyfryzacja, Przemysł 4.0., automatyzacja i druk 3D. Czasopismo zawiera także reklamy krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw produkujących maszyny, wyposażenie dla odlewnictwa, materiały i odlewy.

Telefon
Tel.: +48 (12) 352 39 60
Email
przeglad@przeglad-odlewnictwa.pl
Adres
Dukatów 8 31-431 Kraków