kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
O Firmie Katalog

Sand Team spol. s r.o.

Firma SAND TEAM spol. s r.o. dostarcza surowce do produkcji form odlewniczych i rdzeni oraz oferuje serwis i wsparcie techniczne dla klienta. Oferujemy i dostarczamy: materiały formierskie: * nieorganiczny spoiwowy system GEOPOL® (samoutwardzalne masy utwardzane płynnymi utwardzaczami, utwardzane CO2) * piaski niekwarcowe (LK SAND®, HR SAND, chromit) * czyste i mieszane bentonity, materiały pomocnicze: oddzielacze do rdzennic i płyt modelowych,oddzielacze do automatycznych bentonitowych linii formierskich skrzynkowych i bezskrzynkowych, dodatki przeciwżyłkowe, kleje, podpórki. Produkcja rdzeni na zamówienie, rdzenie cold box amina wykonywane są na strzelarkach o objętości jednego strzału od 1 dm3 do 40 dm3 (stosujemy nowoczesne spoiwo cold box o zmniejszonej zawartości szkodliwych substancji i emisji), alkaliczne rdzenie fenolowe (alphaset), rdzenie z ekologicznie czystego nieorganicznego spoiwowego systemu GEOPOL®. Laboratorium: posiadamy własne laboratorium do obsługi dostarczanych materiałów.

Telefon
Tel.: +48 883 766 343
Email
sandteam@sandteam.cz
Adres
Holubice 331,
683 51 Czechy