kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
O Firmie Katalog

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP)

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich zostało założone ponad 85 lat temu jako dobrowolna, pozarządowa organizacja zrzeszająca ponad 1000 inżynierów i techników pracujących w przemyśle odlewniczym i instytucjach odlewniczych oraz ponad 40 członków wspierających. Działa na terytorium Polski poprzez 17 swoich oddziałów. Stowarzyszenie jest członkiem Światowej Organizacji Odlewniczej (WFO), Central European Foundry Initiative (MEGI) i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT). Stowarzyszenie zajmuje się organizacją szkoleń branżowych, konferencji, sympozjów i wyjazdów technicznych itp. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą i innowacyjną. STOP jest wydawcą Przeglądu Odlewnictwa.

Telefon
Tel./fax: +48 (12) 352 39 60
Email
zg@stowarzyszenie-stop.pl
Adres
Dukatów 8,
31-431 Kraków