kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
O Firmie Katalog

Venture Industries Sp. z o.o.

Telefon
Tel.: +48 (22) 751 95 50,
Fax: +48 (22) 751 22 59
Email
venture@venture.pl
Adres
Mokra 27,
05-092 Łomianki-Kiełpin
Strona WWW
www.venture.pl