kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Ankieta statystyczna POLSKIE ODLEWNICTWO za 2020

Szanowni Prezesi i  Dyrektorzy odlewni,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich kontynuuje działania zmierzające do zebrania podstawowych danych statystycznych odzwierciedlających sytuację polskiej branży odlewniczej.

Obecnie jest to jedyna możliwość pozyskania wiarygodnych danych dotyczącej rodzimej branży odlewniczej. Przez ostatnie lata dane statystyczne obrazujące polskie odlewnictwo nie były gromadzone przez żadną instytucję, a opracowania Głównego Urzędu Statystycznego prezentują ogólnie rozumianą branżę metalową, nie pozwalając na zobrazowanie aktualnej sytuacji samego odlewnictwa.

Podjęta przez STOP inicjatywa posłuży do przygotowania rzetelnej, bieżącej informacji o polskim przemyśle odlewniczym, jego potencjale i możliwościach.  Z zebranych informacji powstanie opracowanie zbiorcze, które stanowić będzie wiarygodny zbiór danych statystycznych.

Liczymy na Państwa przychylność i zrozumienie. Udział w badaniu jak największej liczby odlewni pozwoli na rzetelną ocenę branży. Uzyskanie tych danych jest w naszym wspólnym interesie.

Opracowanie to stanowić będzie bazę wiedzy dla przedstawicieli polskiego odlewnictwa
(STOP, OIG) w rozmowach z władzami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi  oraz ważne narzędzie dla promocji i budowania konkurencyjności na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontaktach z organizacjami międzynarodowymi, w tym z World Foundry Organization.

Dla Państwa – polskich przedsiębiorców, w tym odlewni i dostawców, zebrane statystyki pozwolą na ocenę możliwości produkcyjnych branży, budowanie planów strategicznych na przyszłość i przewagi konkurencyjnej na rynkach.

Aby wziąć udział w badaniu statystycznym wystarczy wypełnić ankietę.  Ankieta dostępna jest w wersji tradycyjnej lub on-line. Czas potrzebny na wypełnienie ankiety nie przekroczy kilku minut.

Podane w niniejszej ankiecie dane będą mogły być publikowane jedynie zbiorczo bez podania danych adresowych i źródła ich pozyskania.

 

Termin nadsyłania ankiet do 15 kwietnia 2021 r.

Ankieta do pobrania

 

Ankietę w formie papierowej należy przesłać na adres e-mail: zg@stowarzyszenie-stop.pl

 lub na adres Sekretariatu ZG STOP ul. Dukatów 8 , 31-431 Kraków.

Opublikowano: 09.12.2020, Stowarzyszenie Odlewników