kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

BADANIE STATYSTYCZNE – POLSKIE ODLEWNICTWO – STAN ZA 2023 ROK

BADANIE BRANŻY ODLEWNICZEJ

DOŁĄCZ DO BADANIA!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz Odlewnicza Izba Gospodarcza powracają do akcji przeprowadzenia ankiety statystycznej odzwierciedlającej sytuację polskiej branży odlewniczej.

Podjęta przez STOP i OIG inicjatywa służy do przygotowania rzetelnej, bieżącej informacji o polskim przemyśle odlewniczym, jego potencjale i możliwościach. Z zebranych informacji powstanie opracowanie zbiorcze, które stanowić będzie wiarygodny zbiór danych statystycznych.  RAPORT Z BADANIA ZOSTANIE PRZEKAZANY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM

Otrzymane opracowanie będzie niezastąpionym narzędziem podczas rozmów z władzami i organizacjami pozarządowymi – nierzadko w celu ochrony interesów branży, podczas spotkań
z przedstawicielami organizacji międzynarodowych (WFO – World Foundry Organization, CAEF – The European Foundry Association), przy promocji i budowaniu konkurencyjności polskiego odlewnictwa na arenie międzynarodowej, jednak przede wszystkim stanie się użytecznym opracowaniem właśnie dla Państwa – pozwoli bowiem na ocenę możliwości produkcyjnych branży, budowanie przewagi konkurencyjnej i swoich planów strategicznych.

Liczymy na bardzo aktywny udział Państwa w tej ankiecie. Udział w badaniu jak największej liczby odlewni pozwoli na rzetelną ocenę branży. Uzyskanie tych danych jest w naszym wspólnym interesie.

Aby wziąć udział w badaniu statystycznym wystarczy wypełnić ankietę.

Ankieta dostępna jest w wersji:
–  on-line PRZEJDŹ DO ANKIETY 

Czas potrzebny na wypełnienie ankiety nie przekroczy kilku minut.

Termin nadsyłania ankiet: 31 maja 2024 r.

Podane w niniejszej ankiecie dane będą mogły być publikowane jedynie zbiorczo bez podania danych adresowych i źródła ich pozyskania.

Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE NASZEJ INICJATYWY
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich
Odlewnicza Izba Gospodarcza

Opublikowano: 10.04.2024, Stowarzyszenie Odlewników