kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

POLSKIE ODLEWNICTWO ZA 2021 ROK – ANKIETA STATYSTYCZNA

BADANIE BRANŻY ODLEWNICZEJ

DOŁĄCZ DO BADANIA!

Po bardzo udanym badaniu rynku w roku 2021, Zarząd Główny Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz Odlewnicza Izba Gospodarcza powracają do akcji przeprowadzenia ankiety statystycznej odzwierciedlającej sytuację polskiej branży odlewniczej.

Podjęta przez STOP i OIG inicjatywa służy do przygotowania rzetelnej, bieżącej informacji o polskim przemyśle odlewniczym, jego potencjale i możliwościach. Z zebranych informacji powstanie opracowanie zbiorcze, które stanowić będzie wiarygodny zbiór danych statystycznych.  RAPORT Z BADANIA ZOSTANIE PRZEKAZANY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM

Otrzymane opracowanie będzie niezastąpionym narzędziem podczas rozmów z władzami i organizacjami pozarządowymi – nierzadko w celu ochrony interesów branży, podczas spotkań
z przedstawicielami organizacji międzynarodowych (WFO – World Foundry Organization, CAEF – The European Foundry Association), przy promocji i budowaniu konkurencyjności polskiego odlewnictwa na arenie międzynarodowej, jednak przede wszystkim stanie się użytecznym opracowaniem właśnie dla Państwa – pozwoli bowiem na ocenę możliwości produkcyjnych branży, budowanie przewagi konkurencyjnej i swoich planów strategicznych.

Liczymy na bardzo aktywny udział Państwa w tej ankiecie. Udział w badaniu jak największej liczby odlewni pozwoli na rzetelną ocenę branży. Uzyskanie tych danych jest w naszym wspólnym interesie.

Aby wziąć udział w badaniu statystycznym wystarczy wypełnić ankietę.

Ankieta dostępna jest w wersji:
– tradycyjnej POBIERZ i prześlij na zg@stowarzyszenie-stop.pl 
–  on-line PRZEJDŹ DO ANKIETY 

Czas potrzebny na wypełnienie ankiety nie przekroczy kilku minut.

Termin nadsyłania ankiet: 31 marca 2022 r.

Podane w niniejszej ankiecie dane będą mogły być publikowane jedynie zbiorczo bez podania danych adresowych i źródła ich pozyskania.

Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE NASZEJ INICJATYWY
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich
Odlewnicza Izba Gospodarcza

Opublikowano: 10.02.2022, Stowarzyszenie Odlewników