kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Światowa Konferencja Inżynierów, październik 2023, Praga

Od 2000 r. tradycyjnie inżynierowie ze wszystkich krajów świata, co cztery lata spotkają się na wydarzeniu, które jednoczy środowisko oraz wpływa na przyszły kształt myśli technicznej. Tegoroczna Światowa Konferencja Inżynierów (ang. WEC), organizowana przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations), odbędzie się 11 – 13 października 2023 r. w Pradze w Czechach. Tematem WEC 2023 będzie ,,Inżynieria dla życia: przełomowe technologie i działania skoncentrowane na celach zrównoważonego rozwoju”. W Komitecie Honorowym WEC23 reprezentantem Polski i FSNT-NOT jest prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

W imieniu NOT, zwracamy się do Państwa z propozycją udziału w tym światowym Zjeździe.

WFEO, z siedzibą w Paryżu, skupia organizacje inżynierskie z Europy, Azji, obu Ameryk, Australii i Afryki (20-milionowa rzesza inżynierów). FSNT-NOT, członek-założyciel WFEO, podejmuje się zorganizowania zbiorowego wyjazdu delegacji polskiej. Federacja FSNT-NOT przez 8 lat prowadziła Sekretariat Stałego Komitetu WFEO ds. Kształcenia Inżynierów – CEE, a przedstawiciel FSNT-NOT pełnił funkcję przewodniczącego tego Komitetu. Polscy inżynierowie uczestniczyli aktywnie we wszystkich Światowych Kongresach (Hanower, Niemcy 2000; Szanghaj, Chiny 2004; Brazylia 2008; Genewa, Szwajcaria 2011; Kyoto, Japonia 2015, Melbourn, Australia 2019). Byli nie tylko uczestnikami ale także przedstawiali w referatach swój dorobek przyczyniający się do promocji Polski i jej społeczności inżynierskiej. Powinniśmy to kontynuować.

Ze względu na konieczność oszacowania kosztów, uzależnionych od liczby uczestników delegacji oraz warunków ich zakwaterowania, prosimy o zgłoszenia ewentualnych uczestników WEC do końca kwietnia br. (Malwina Wronowska, malwina.wronowska@not.org.pl, tel. 22 250 22 12). Wczesna deklaracja pomoże lepiej przygotować się do organizacji wyjazdu. Oczywiście, jest możliwość samodzielnego wyjazdu, jednak wyjazd zorganizowanej delegacji podniesie rangę udziału Polaków w kolejnym WEC.

Informacja o WEC23 jest dostępna na stronie internetowej organizatora:

https://www.wec2023.com/.

Zachęcamy też do zgłoszenia referatów (termin do 15.05.br.).

 

Opublikowano: 04.04.2023, Stowarzyszenie Odlewników