kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Udział polskich przedstawicieli na 74. Światowym Kongresie Odlewnictwa

Przedstawiciele polskiego przemysłu odlewniczego, instytutów badawczych i uczelni wyższych uczestniczyli w 74 Światowym Kongresie Odlewnictwa w Busan (17-20 października).
Głównymi organizatorami Kongresu byli The WFO (World Foundry Organization) Światowa Organizacja Odlewnicza oraz Korea Foundry Society.
Sprawozdanie z 74. Światowego Kongresu Odlewnictwa znajdziecie Państwo w zeszycie 11-12/2022 Przedglądu Odlewnictwa.

Opublikowano: 18.12.2022, Stowarzyszenie Odlewników