kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie polskich odlewni – wyniki badania ankietowego

Raport prezentuje wyniki badanie ankietowego, które służyło zbadaniu wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie zakładów odlewniczych w Polsce. Głównym celem badania było poznanie obecnej sytuacji w branży odlewniczej i wpływu zaistniałej sytuacji na przyszłość odlewni oraz podejmowane przez nie działania. Zebrane dane pozwoliły na porównanie stanu polskiego przemysłu odlewniczego na tle krajów europejskich, zbadanie jego bieżącego potencjału oraz wskazanie perspektyw jego rozwoju.

Raport dostępny jest w zeszycie 7-8/2020 Przeglądu Odlewnictwa.
Zamów Przegląd Odlewnictwa: przeglad@przeglad-odlewnictwa.pl

Kolejne badanie dotyczące wpływu pandemii na działalność odlewni w Polsce prowadzone będzie w październiku br.

Opublikowano: 16.09.2020, Stowarzyszenie Odlewników