kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Macieja Asłanowicza, Prezesa Honorowego STOP

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem, zawiadamiamy, że w dniu 15 stycznia 2023 r. zmarł
Maciej Asłanowicz,
Prezes Honorowy Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek)
o godz. 11.10 w kaplicy cmentarza komunalnego Doły przy ul. Smutnej 1 w Łodzi.

Najbliższej rodzinie, Małżonce i Synowi, najszczersze wyrazy współczucia
składa

ZG STOP i Redakcja Przeglądu Odlewnictwa.

Inżynier odlewnik z Łodzi, (ur. 1950) absolwent Politechniki Łódzkiej, menedżer i działacz stowarzyszeniowy. Współwłaściciel firmy FERRO-TERM Sp. z o.o. i siostrzanej firmy FERRO-MASZ Sp. jawna, wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych za działalność w sferze innowacyjnych technologii oraz biznesu, m.in. Gazelami Biznesu i Lider Nowoczesnych Technologii.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym, specjalność urządzenia odlewnicze, rozpoczął pracę w Odlewni Żeliwa Koluszki, dochodząc do stanowiska Głównego Technologa. Po dziesięciu latach pracy w Odlewni w Koluszkach przeszedł do pracy w KMW WIFAMA – Odlewnia na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Rozwoju. W 1988 roku założył firmę Ferro STOP Sp. z o.o. z udziałem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich i pełnił w niej funkcję Dyrektora.

W 1989 r., wraz z dwoma wspólnikami założył firmę produkcyjno-handlową FERRO-TERM Sp. z o.o., która zaopatruje polskie odlewnie w materiały i urządzenia.

W 1995 r. Maciej Asłanowicz uzyskał – jako jeden z pierwszych – tytuł Inżyniera Europejskiego (EUR ING).
Od 1973 działacz Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Długoletni członek, wiceprezes oraz prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego STOP. Kilka kadencji wiceprezes ZG STOP, a w latach 2007 – 2011 prezes Zarządu Głównego tej organizacji.

Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce, Członek Polskiej Akademii Nauk, Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz PARPie. Współtwórca wielu projektów celowych dla MSP, realizowanych w ramach Centrum Innowacji NOT,  projektów finansowanych przez MNiSW oraz innowacyjnych projektów w ramach CI NOT, NCBR, PARP (prowadzenie i wdrożenie 25 projektów innowacyjnych).

Organizator wielu imprez technicznych o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym i zagranicznym, promującym technikę (sympozja, wystawy, konferencje). Racjonalizator, rzeczoznawca, wynalazca (21 patentów i wzorów użytkowych, kilkadziesiąt publikacji) z zakresu innowacyjnych technologii w odlewnictwie.

Współpracował z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie, Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniką Łódzką. Założyciel i członek Zarządu Odlewniczej Izby Gospodarczej i członek Rady Programowej czasopisma branżowego „Przegląd Odlewnictwa”.

W 2009 roku uzyskał tytuł Srebrnego Inżyniera, a w 2012 roku tytuł Złotego Inżyniera (nagroda przyznawana przez jedno z najstarszych, wydawane od 145 lat, polskich czasopism – Przegląd Techniczny). Lider Nowoczesnych Technologii 2006 – Nagroda Prezydenta Łodzi. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką STOP z rubinem, Złotą Odznaką NOT i Oznaką Honorową za Zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, 2015 r. – Ministerstwo Gospodarki.

Opublikowano: 15.01.2023, Stowarzyszenie Odlewników