contact
address: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
phone/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

A member of the World Foundry Organization

Member of the Federation of Scientific and Technical Associations NOT
About Company Catalog

Brązart s.c. Julusz i Barbara Kwiecińscy

Phone
Tel./fax: +48 (62) 742 28 83
E-mail
info@brazart.pl
Address
Wodna 10,
63-300 Pleszew