kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Nadchodzące szkolenia Minione szkolenia

Rzeczoznawcy

Zespół Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym STOP oferuje świadczenie usług w formie ekspertyz, opinii specjalistycznych, ocen, analiz, projektów, dokumentacji i konsultingu w dziedzinach dotyczących działalności w branży odlewniczej.

Specjalności Rzeczoznawców branży odlewniczej

01. Technologia topienia i odlewania stopów żelaza

01.1 Żeliwo szare

01.2 Żeliwo ciągliwe

01.3 Staliwo

01.4 Żeliwo sferoidalne

01.5 Inne stopy żeliwa

 

02. Technologie topienia i odlewania metali nieżelaznych

02.1 Stopy miedzi

02.2 Stopy aluminium

02.3 Stopy cynku

02.4 Stopy magnezu

02.5 Stopy cyny i ołowiu

02.6 Inne stopy metali

 

03. Specjalne technologie odlewnia

03.1 Ciśnieniowe

03.2 Kokilowe

03.3 Odśrodkowe

03.4 Precyzyjne

03.5 Skorupowe

 

04. Metlaoznawstwo i obróbka cieplna stopów odlewniczych

04.1 Kontrola i jakość techniczna odlewów żeliwnych

04.2 Kontrola i jakość techniczna odlewów staliwnych

04.3 Kontrola i jakość techniczna odlewów z metali nieżelaznych

04.4 Kontrola i jakość techniczna odlewów specjalnych

04.5 Materiałoznawstwo stopów odlewniczych

04.6 Laboratoria fizykochemiczne

04.7 Specjalne metody kontroli odlewów (tomografia/rentgen)

 

05. Projektowanie zakładów

05.1 Projektowanie odlewni żeliwa

05.2 Projektowanie odlewni staliwa

05.3 Projektowanie odlewni metali nieżelaznych

05.4 Projektowanie modelarni drewna i tworzyw sztucznych

05.5 Projektowanie modelarni metalowych i oprzyrządowania

05.6 Projektowanie odpylania odlewni

 

06. Konstrukcja maszyn i urządzeń odlewniczych

06.1 Urządzenia do obróbki tworzyw

06.2 Maszyny formierskie i rdzeniarskie

06.3 Urządzenia do topienia metali

06.4 Suszarnie i piece do obróbki cieplnej

06.5 Urządzenia wykańczające odlewy

 

07. Technologia formy piaskowej

07.1 Projektowanie technologii wykonywania odlewów

07.2 Modelarstwo

07.3 Materiały formierskie

07.4 Aparatura kontrolno-pomiarowa do badań materiałów formierskich

07.5 Specjalne metody projektowania procesów odlewniczych

 

08. Organizacja produkcji i ekonomika w odlewnictwie

08.1 Zarządzanie

08.2 Organizacja produkcji

08.3 Badanie metod pracy i normowania

08.4 Organizacja gospodarki materiałowej

08.5 kalkulacja kosztów i ekonomika wytwarzania

08.6 Systemy zarządzania jakością

 

09. Warunki pracy w odlewniach

09.1 Ogólne warunki BHP

09.2 Mikroklimat i zapylenie

09.3 Hałas

09.4 Psychologia pracy

09.5 Systemy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem

 

10. Oprzyrządowanie odlewnicze

10.1 Metalowe

10.2 Niemetalowe

 

11. Tłumaczenia techniczne

11.1 Język rosyjski

11.2 Jezyk angielski

11.3 Język niemiecki

11.4 Język francuski

11.5 Inne języki obce

 

 

Modyfikowane: 19.09.2017, Stowarzyszenie Odlewników