kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Szkolenia Informacje

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym, zrzeszającą inżynierów i techników pracujących w przemyśle odlewniczym i w instytucjach związanych z odlewnictwem. Stowarzyszenie należy do Światowej Organizacji Odlewnictwa (WFO) oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Stowarzyszenie jest liderem na rynku dostawców szkoleń odlewniczych.  Jako instytucja szkoleniowa, posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (2.12/00100/2011).

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń technicznych z zakresu odlewnictwa. W ciągu 12 lat obecności na rynku szkoleniowym, STOP przeprowadziło wiele szkoleń branżowych otwartych i zamkniętych, przeszkoliło ponad 1100 specjalistów. Na przestrzeni lat oferta szkoleniowa ulegała licznym modyfikacjom, w celu lepszego dopasowania jej do bieżących wymagań rynku pracy i przemysłu.

Katalog Szkoleń 2022

Forma szkolenia

Szkolenia prowadzone są w formie otwartej i zamkniętej.

Szkolenia otwarte, ogólnodostępne – skierowane są do osób, które potrzebują konkre

tnej wiedzy i praktycznych rozwiązań w danym zakresie. Stanowią idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw chcących przeszkolić zaledwie kilku pracowników. Kalendarz aktualnych szkoleń otwartych jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Szkolenia zamknięte (dedykowane) są organizowane na zlecenie konkretnego Klienta i w pełni dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Takie szkolenia mogą mieć również formułę szkoleń ustawicznych.

Szkolenia on-line odbywają się przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych zdalnych platform szkoleniowych tj. Zoom, MSTeams. Zaletą szkoleń zdalnych jest bezpieczeństwo uczestników (w dobie epidemii), oszczędność
czasu oraz niższa cena. Szkolenia on-line organizowane są w formie otwartej i zamkniętej.

 

Doświadczenie

Mamy ogromne doświadczenie w realizacji szkoleń branżowych, zarówno otwartych jak i zamkniętych. Przez ostatnie lata przeprowadzonych zostało wiele szkoleń specjalistycznych dla indywidualnych Klientów, począwszy od małych zakładów poprzez przedsiębiorstwa odlewnicze z sektora MŚP oraz duże, wiodące polskie odlewnie. Wiele naszych szkoleń realizowanych było w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sprawdzony zespół wykładowców

Prowadzący szkolenia, to członkowie Stowarzyszenia – pracownicy naukowi uczelni technicznych, m.in. Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gliwickiej, pracownicy jednostek naukowo-badawczych, m.in. Instytutu Odlewnictwa oraz doświadczeni inżynierowie praktycy. Wykładowcy posiadają szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu odlewnictwa oraz innowacyjnych technologii związanych z produkcją odlewów. Ich wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantuje zdobycie umiejętności praktycznych, jakich oczekuje innowacyjny przemysł. Trenerzy posiadają umiejętności dydaktyczne, pozwalające na przekazywanie wiedzy w przystępny i ciekawy dla uczestników sposób.

Przydatne materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkoleń otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe przygotowane w praktycznej formie. Materiały te mogą stanowić kompendium wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

Ocena satysfakcji Klienta

Każdorazowo, za pomocą ankiet ewaluacyjnych badane jest zadowolenie uczestników szkolenia. Opinia Klientów pozwala na ciągłe podnoszenie jakości naszych usług oraz lepsze dopasowanie oferty do bieżących potrzeb przemysłu.

Badanie efektywności szkoleń

Na życzenie Klienta przeprowadzane są pre- i post testy, w celu zbadania efektywności szkolenia, czyli poziomu nabytej przez uczestników wiedzy.

Certyfikat STOP

Uczestnicy otrzymują Certyfikat Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, potwierdzający uczestnictwo w danym szkoleniu.

Modyfikowano: 24.02.2022, Stowarzyszenie Odlewników

Past trainings