kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

CastForge – Specjalistyczne Targi Odlewów i Odkuwek Stuttgart, 4-6 czerwca 2024 r.

CastForge – Specjalistyczne Targi Odlewów i Odkuwek
Stuttgart, 4-6 czerwca 2024 r.

Wysokie, międzynarodowe zainteresowanie targami CastForge, oraz wsparcie stowarzyszeń i związków, wskazują na duże znaczenie tej imprezy wystawienniczej dla branży odlewniczej i kuźniczej w Europie.

CastForge to ważna platforma zakupowa dla odlewni, kuźni, zakładów przemysłowych i ugruntowane miejsce spotkań dla rynku odlewniczego i powiązanych sektorów.

Międzynarodowe znaczenie CastForge i liczba wystawców z zagranicy rosną

Od czasu pierwszej edycji targów, międzynarodowe znaczenie CastForge stale rośnie. Premiera, która odbyła się w 2018 roku, przyciągnęła wystawców z łącznie 18 krajów. Liczba wystawców w 2022 r. wyniosła już 26 krajów. Obecnie oczekuje się, że w CastForge 2024 weźmie udział około 370 wystawców z około 30 krajów. Liczby te odzwierciedlają rosnące międzynarodowe znaczenie CastForge dla branży odlewniczej i kuźniczej.

Warto zaznaczyć wysoki udział polskiego przemysłu. W targach CastForge 2024 weźmie udział ponad 17 firm z Polski, które już zgłosiły swój udział, a także STOP, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich.

Międzynarodowe stowarzyszenia odlewnicze spotkają się w Stuttgarcie

O rosnącym międzynarodowym znaczeniu targów świadczą również obecność stoisk wielu europejskich stowarzyszeń partnerskich.

Na CastForge 2024 obecne będzie Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich reprezentujące polską branżę odlewniczą i promujące jej potencjał na rynku międzynarodowym.

„Polskie odlewnictwo to ponad 300 odlewni, charakteryzujące się dużą dywersyfikacją produktów. Ze względu na fakt, że ponad 50% produkowanych w Polsce odlewów stanowi eksport, a największym zagranicznym odbiorcą są Niemcy, Targi CastForge są idealnym miejscem dla naszych odlewni do zaprezentowania swoich możliwości. CastForge – targi dedykowane stricte branży odlewniczej – mogą zapewnić interesujące spotkania B2B, pozyskanie potencjalnych partnerów i klientów, a w konsekwencji zdobycie nowych rynków w Unii Europejskiej. Podczas tegorocznej edycji ponad 15 firm z Polski, w tym kilka znaczących na polskim rynku odlewni żeliwa, zaprezentuje swoją ofertę. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich jako przedstawiciel polskiego odlewnictwa reprezentować będzie polską branżę odlewniczą, jej rosnący potencjał i różnorodną ofertę” – mówi Katarzyna Liszka – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Techników Odlewników Polskich

Pośród innych stowarzyszeń obecne będą m.in. Unione Italiana Stampatori Acciaio (UNISA), FUNDIGEX (Stowarzyszenie Eksportowe Hiszpańskich Odlewni), Stambulskie Stowarzyszenie Eksporterów Metali Żelaznych i Nieżelaznych (IDDMIB) oraz Włoska Agencja Internacjonalizacji Eksportu Piemonte Agency. Wszystkie one będą reprezentować podczas CastForge 2024 w Stuttgarcie jeszcze więcej zrzeszonych firm ze swoich krajów.

„Obecna sytuacja w branży odlewniczej i kuźniczej w Hiszpanii zależy w dużej mierze od aktywności gospodarczej w poszczególnych branżach klientów. Ogólnie, nie był to zły rok dla odlewni. Odnotowaliśmy umiarkowany wzrost produkcji odlewów o 1,4 procent do 1 miliona odlanych ton. Podczas pierwszego CastForge w 2018 roku FUNDIGEX był pewien, że targi będą jednym z najważniejszych wydarzeń w branży. W 2022 roku mieliśmy delegację składającą się z 14 firm. Udało nam się pozyskać jeszcze więcej wystawców na CastForge 2024” – powiedziała Marina Giacopinelli, dyrektor zarządzająca FUNDIGEX, Stowarzyszenia Eksportowego Hiszpańskich Odlewni.

AIMMAP, czyli Stowarzyszenie Portugalskiego Przemysłu Metalurgicznego, Mechanicznego i Branż Pokrewnych będzie reprezentowane na CastForge po raz pierwszy. Stowarzyszenie to postrzega CastForge jako ważną platformę do zademonstrowania wydajności portugalskiego przemysłu metalurgicznego. Mafalda Gramaxo, dyrektor generalny AIMMAP, jest o tym przekonana: „CastForge to nie tylko przodujące targi odlewów i odkuwek oraz ich obróbki, odbywają się one również na jednym z naszych najważniejszych rynków eksportowych METAL PORTUGAL. Odwiedzający nasze wspólne stoisko będą mogli przekonać się o naszym zaangażowaniu, jakości, odpowiedzialności, zrównoważonym rozwoju i kompetencjach”.

CastForge 2024 będzie również premierą dla Węgierskiego Stowarzyszenia Odlewniczego MÖSZ – Magyar Öntészeti Szövetség. Podczas 27. Węgierskiej Konferencji Odlewniczej w Herceghalom w październiku 2023 r. przeprowadzono wiele dyskusji z zainteresowanymi stronami. Dyskusje te doprowadziły teraz do utworzenia wspólnej delegacji. „Węgierskie stowarzyszenie MÖSZ ma 75 firm członkowskich, które reprezentują węgierski przemysł odlewniczy. Łącznie od pięciu do sześciu odlewni weźmie udział w CastForge 2024 pod przewodnictwem MÖSZ. Celem uczestnictwa jest przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów, nawiązanie nowych relacji biznesowych i dalsze rozszerzanie istniejących relacji biznesowych” powiedział Gábor Zelei, sekretarz generalny MÖSZ.

Również Francuska Federacja Odlewni i Kuźni, Fédération Forge Fonderie weźmie udział w nadchodzącej CastForge w 2024 po raz pierwszy ze wspólnym stoiskiem obejmującym prawie 20 firm z Francji.

Dzięki rosnącej renomie na arenie międzynarodowej, trzydniowe targi CastForge stanowią doskonałą okazję dla wszystkich profesjonalistów odpowiedzialnych za zakupy, zaopatrzenie, projektowanie i rozwój do nawiązania relacji biznesowych z istniejącymi dostawcami oraz znalezienia nowych partnerów wśród odlewni, kuźni i specjalistycznych przetwórców z branży metalowej i pokrewnych, z Europy oraz innych zakątków świata.

O targach CastForge

CastForge to targi skupiające się na odlewach i odkuwkach wraz z ich obróbką. Branża spotyka się co dwa lata w Targach Stuttgarckich (Messe Stuttgart), aby zaprezentować swoją ofertę produktów i usług. Międzynarodowi producenci odlewów i odkuwek, a także wysoce wyspecjalizowani przetwórcy spotykają się z nabywcami przemysłowymi z branży budowy maszyn i instalacji, przemysłu napędowego, przemysłu pomp i hydrauliki oraz przemysłu budowy pojazdów użytkowych.

Polskie firmy mogą nadal zgłaszać swoją gotowość do uczestnictwa jako wystawcy na targach CastForge 2024. Zainteresowane firmy zachęcamy do skontaktowania się z Przedstawicielstwem Targów Stuttgarckich w Polsce.

Opublikowano: 17.03.2024, Stowarzyszenie Odlewników