kontakt
adres: Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

AKTUALNE SZKOLENIA OTWARTE

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Focast 2018 – oferta dla wystawców – Park Tematyczny Odlewnictwo

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa firmę do udziału w Targach Innowacje–Technologie–Maszyny oraz organizowanego już po raz trzeci Forum Odlewniczego FOCAST, które odbędą się w Poznaniu w dniach 5–8.czerwca 2018 roku.
Międzynarodowe Targi Poznańskie i Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, jak co roku, organizują Park Tematyczny Odlewnictwo. Wystawa ta budzi ogromne zainteresowanie odwiedzających targi przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, zainteresowanych produktami branży odlewniczej, dając szansę na pozyskanie nowych klientów i wzmocnienie kontaktów personalnych z dotychczasowymi partnerami, czy wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz ich demonstrację i promocję w celu wzmocnienia własnej marki.
Tworząc rokrocznie tę ekspozycję, chcemy prezentować potencjał polskiego odlewnictwa. Działanie to ma na celu budowę wysokiej pozycji polskiego odlewnictwa w świecie. W bieżącym roku chcielibyśmy, aby Park przedstawiał jak najszerszą ofertę odlewów, w tym używanych przez wykonawców szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej, urządzeń i instalacji do produkcji energii odnawialnej oraz innowacyjnych nowoczesnych maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi gospodarki.
Stąd nasze specjalne zaproszenie do udziału Państwa firmy w ekspozycji Parku Tematycznego Odlewnictwo.
W ramach proponowanej wystawy, planujemy zaprezentować odlewy na otwartej przestrzeni, która byłaby wkomponowana w układ stoisk standardowych (szeregowych) i spięta stoiskiem recepcyjnym Centrum Polskiego Odlewnictwa.

Koszt otwartej przestrzeni dla jednej firmy (6 m2) wynosi 1296 zł netto + 570 zł netto opłaty rejestracyjnej (razem 1866 zł netto) i uczestnik taki, w uzgodnieniu ze STOP, będzie korzystał ze stoiska recepcyjnego.

Oprócz otwartej przestrzeni można w ramach Parku Tematycznego Odlewnictwo zamawiać stoiska standardowe o powierzchni: 6, 9, 12 i 15 m2 i większe (według cen zawartych w karcie zgłoszenia uczestnictwa przesyłanej w załączeniu).

Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do pani Małgorzaty Naworskiej (tel.: 691 027 107, e-mail: malgorzata.naworska@mtp.pl) zaznaczając formę ekspozycji (otwarta przestrzeń lub stoisko standardowe) oraz wnosząc opłatę za stoisko i opłatę rejestracyjną.
Wszelkich informacji dotyczących organizacji stoiska zbiorowego udzielają ze strony Stowarzyszenia Tadeusz Franaszek i Magdalena Jasińska (tel.: 12 352 39 60).

Opublikowano: 13.02.2018, Stowarzyszenie Odlewników