kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Zaproszenie do zgłaszania propozycji ułatwień i usprawnień w prowadzeniu działalności gospodarczej

Szanowni Państwo

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), które rozpoczyna prace nad przygotowaniem kolejnego pakietu rozwiązań legislacyjnych mających wpłynąć na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie swojego stanowiska w tej sprawie.

W załączeniu przekazujemy pismo od Ministerstwa licząc, że przedsiębiorstwa odlewnicze i okołoodlewnicze skorzystają z możliwości  przedstawienia swojej koncepcji dotyczących tych ważnych dla prowadzenia działalności gospodarczej problemów.

Pismo z Ministerstwa – pobierz

Opublikowano: 08.01.2021, Stowarzyszenie Odlewników