kontakt
adres: ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
sekretariat tel/fax: +48 12 352 39 60
email: zg@stowarzyszenie-stop.pl
NIP: 676-007-87-03

Członek World Foundry Organization

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
O Firmie Katalog

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny Krakowski Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – KIT prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe. Posiada nowoczesne programy do komputerowej symulacji procesów odlewniczych, zaawansowane urządzenia do topienia stopów metali i małoseryjnej produkcji elementów odlewanych ze stopów Al, Mg, Zn, Sn, Cu, Ni, Fe, Co, Ti, z kompozytów metalowo-ceramicznych, materiałów gradientowych, wysokoporowatych metali i stopów. Stosuje odlewanie tradycyjne w formach piaskowych, metalowych i gipsowych, precyzyjne oraz pod wysokim ciśnieniem. Projektuje oprzyrządowanie, urządzenia i maszyny dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego, które mogą funkcjonować jako jednostki samodzielne albo komponenty wielofunkcyjnych linii do konfekcjonowania substancji ciekłych lub stałych. Oferuje komercyjne usługi akredytowanego laboratorium badawczego i certyfikacji.

Telefon
Tel.: +48 (12) 261 83 24
Email
sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl
Adres
Zakopiańska 73 30-418 Kraków